Info voor ouders

Waarom dit onderzoek?

Om de kwaliteit van het onderwijs te continueren, te borgen en waar mogelijk te verbeteren, worden er op scholen regelmatig tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. 

Mar-Research meet onder andere de tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers. Meningen van deze partijen zijn erg waardevol. Resultaten van de onderzoeken worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

leerling en oudertevredenheid vo
Privacy kwalitetismonitoring

Privacy

De verwerking van de antwoorden gebeurt anoniem. Resultaten worden gekoppeld aan een unieke code, waardoor er nooit zichtbaar is wat een individu heeft ingevuld. Alleen gemiddelden van resultaten worden gerapporteerd, zodat scores niet herleidbaar zijn naar individuen. Het is niet zichtbaar wie een onderzoek heeft ingevuld. Wel kunnen er via ons systeem herinneringen sturen naar personen die (nog) niet gereageerd hebben op een uitnodiging.

Mar-Research is aangesloten bij het privacyconvenant onderwijs. Dit convenant is gericht op het waarborgen van privacy in het onderwijs en is gebaseerd op de AVG. Scholen, vertegenwoordigd door de PO-Raad, de VO-raad, MBO Raad en aanbieders maken gezamenlijk afspraken over een goede omgang met gegevens.

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met [email protected].