Hoe werkt de monitoring van sociale veiligheid op scholen in Nederland?

monitoring sociale veiligheid

Home » Kennisbank » Onderwijs » Hoe werkt de monitoring van sociale veiligheid op scholen in Nederland

Scholen in Nederland hebben een zorgplicht om de sociale veiligheid van leerlingen te waarborgen. Een belangrijk onderdeel van deze zorgplicht is het monitoren van de sociale veiligheid. Door een beoogde wetswijziging wordt deze verplichte monitoring uitgebreid.

Waarom wordt sociale veiligheid gemonitord?

De veiligheidsbeleving van leerlingen heeft een directe invloed op hun welzijn en prestaties op school. Scholen in het PO en VO moeten daarom periodiek de veiligheidsbeleving van leerlingen meten. Hierdoor kunnen ze eventuele tekortkomingen identificeren en passende maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren.

Toezicht en handhaving

De inspectie voor het onderwijs speelt een belangrijke rol in het toezicht op de sociale veiligheid van scholen. De scholen zijn verplicht om de monitoringsgegevens jaarlijks aan te leveren bij de inspectie. Dit is essentieel voor het waarborgen van een veilige omgeving voor alle leerlingen en personeelsleden. Als scholen herhaaldelijk nalaten om aan hun verplichtingen te voldoen, treedt de inspectie handhavend op.

Onderzoek onderwijs

Bekijk hoe we uw school kunnen verbeteren. Ontdek onze unieke aanpak.

  • Leerlingonderzoeken
  • Ouderonderzoeken
  • Medewerkersonderzoeken

Onderzoek onderwijs

Bekijk hoe we uw school kunnen verbeteren. Ontdek onze unieke aanpak.

  • Leerlingonderzoeken
  • Ouderonderzoeken
  • Medewerkersonderzoeken
Mar-Research


Wij denken graag mee.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.