Hoe vaak moet je een MTO uitvoeren?

Hoe vaak moet je een MTO uitvoeren?

Home » Kennisbank » Kennisbank MTO » Hoe vaak moet je een MTO uitvoeren?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kan een waardevolle bron van informatie zijn voor werkgevers om de tevredenheid en betrokkenheid van hun medewerkers te meten. Maar hoe vaak moet je eigenlijk een MTO uitvoeren?

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat de frequentie van een MTO afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de grootte van het bedrijf, de sector waarin het bedrijf opereert en de veranderingen die zich in het bedrijf voordoen. Toch zijn er enkele richtlijnen die kunnen helpen bij het bepalen van de frequentie van een MTO.

Wat bepaalt de juiste frequentie van het MTO?

Een van de belangrijkste factoren om rekening mee te houden is de omvang van het bedrijf. In het algemeen geldt dat hoe groter het bedrijf, hoe vaker een medewerkersonderzoek moet worden uitgevoerd. Bij grote bedrijven met meer dan 250 medewerkers is het bijvoorbeeld gebruikelijk om jaarlijks een MTO uit te voeren, terwijl bij kleine bedrijven eens in de twee jaar voldoende kan zijn.

Daarnaast kan de sector waarin het bedrijf opereert ook van invloed zijn op de frequentie van een MTO. In sectoren waar de arbeidsmarkt zeer competitief is en er veel vraag is naar goed personeel, kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om vaker een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren om de tevredenheid van medewerkers te monitoren en waar nodig bij te sturen.

Tot slot is het ook belangrijk om rekening te houden met veranderingen binnen het bedrijf. Als er grote veranderingen plaatsvinden, zoals een reorganisatie, fusie of overname, kan het verstandig zijn om een MTO uit te voeren om de impact van deze veranderingen op de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te meten.

Standaard frequentie voor MTO?

Kortom, er is geen standaard frequentie voor het uitvoeren van een MTO. Het is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de sector waarin het bedrijf opereert en veranderingen binnen het bedrijf. Over het algemeen geldt dat hoe groter het bedrijf, hoe vaker een medewerkersonderzoek moet worden uitgevoerd. Bij kleine bedrijven kan een MTO eens in de twee jaar voldoende zijn. Het is verstandig om regelmatig te evalueren of de huidige frequentie nog passend is en aan te passen wanneer nodig.

Het belangrijkste is dat werkgevers hun medewerkers betrekken bij het proces en hen de mogelijkheid bieden om hun mening te geven over de werkplek en de organisatie. Door een open en transparante communicatie te stimuleren, kan de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers worden vergroot en kan het bedrijf groeien en zich ontwikkelen.

Ontdek hoe we jouw organisatie kunnen verbeteren

Plan een gratis demo in en ontdek hoe we de kwaliteit van jouw organisatie kunnen verbeteren.

Mar-Research


Wij denken graag mee.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.