Hoe voer je een MTO uit? Een stappenplan.

Stappenplan MTO - hoe voer je een MTO uit

Home » Kennisbank » Kennisbank MTO » Hoe voer je een MTO uit?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument voor organisaties om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te meten. Het is een proces dat zorgvuldig moet worden gepland en uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de resultaten betrouwbaar en nuttig zijn. Hieronder vindt u enkele stappen om een MTO uit te voeren.

Stap 1: Bepaal het doel van het onderzoek

Voordat u begint met het opstellen van de vragenlijst, moet u nadenken over wat u wilt bereiken met het onderzoek. Wat zijn de belangrijkste problemen die u wilt aanpakken? Welke informatie heeft u nodig om te begrijpen hoe medewerkers zich voelen over hun werk? Door deze vragen te beantwoorden, kunt u bepalen welke aspecten van het werk u in het onderzoek wilt opnemen.

Stap 2: Stel de vragenlijst op

De volgende stap is het opstellen van de vragenlijst. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de vragen relevant zijn voor het doel van het onderzoek en dat ze duidelijk en begrijpelijk zijn voor de respondenten. Het is ook aan te raden om een combinatie van open en gesloten vragen te gebruiken om een vollediger beeld te krijgen van de antwoorden van medewerkers.

Stap 3: Kies de juiste respondenten

U moet bepalen wie deelneemt aan het MTO. Dit kan variëren afhankelijk van de grootte van de organisatie en het doel van het onderzoek. Het is belangrijk om een representatieve steekproef van medewerkers te nemen, die een breed scala aan functies en niveaus binnen de organisatie vertegenwoordigen.

Stap 4: Verzamel de gegevens

Er zijn verschillende manieren om de gegevens van het MTO te verzamelen, zoals via online enquêtes, papieren enquêtes, interviews of focusgroepen. Het is belangrijk om de methode te kiezen die het beste past bij de organisatie en de medewerkers. Het is ook belangrijk om te zorgen voor vertrouwelijkheid en anonimiteit van de antwoorden, zodat medewerkers zich vrij voelen om hun mening te geven.

Stap 5: Analyseer de gegevens

Nadat de gegevens zijn verzameld, moeten ze worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in de resultaten. Het is belangrijk om de gegevens grondig te analyseren en patronen en trends te identificeren. Door de resultaten te vergelijken met eerdere onderzoeken of benchmarks, kunt u bepalen waar uw organisatie staat en welke gebieden verbetering behoeven.

Stap 6: Communiceer de resultaten

De resultaten van het MTO moeten worden gecommuniceerd aan medewerkers en het management. Het is belangrijk om de resultaten op een duidelijke en begrijpelijke manier te presenteren en om te laten zien welke acties er worden ondernomen op basis van de resultaten. Het is ook aan te raden om een plan op te stellen voor de opvolging van het onderzoek.

Ontdek hoe we jouw organisatie kunnen verbeteren

Plan een gratis demo in en ontdek hoe we de kwaliteit van jouw organisatie kunnen verbeteren.

Mar-Research


Wij denken graag mee.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.