Is een MTO verplicht?

Is een MTO verplicht?

Home » Kennisbank » Kennisbank MTO » Is een MTO verplicht?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek, ook wel MTO genoemd, is een onderzoek waarbij de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers wordt gemeten. Het is een veelgebruikt instrument voor werkgevers om inzicht te krijgen in de tevredenheid en betrokkenheid van hun medewerkers en om gerichte verbeteracties in te zetten. Maar is een MTO eigenlijk verplicht?

Is het MTO wettelijk verplicht?

In Nederland is een MTO niet wettelijk verplicht gesteld voor werkgevers. Werkgevers zijn vrij om zelf te bepalen of zij een medewerkersonderzoek willen uitvoeren of niet. Echter, er zijn wel enkele cao’s en andere regelgeving waarin bepaald is dat werkgevers periodiek een MTO moeten uitvoeren. Zo zijn bijvoorbeeld in de CAO voor de Rijksoverheid afspraken gemaakt over het uitvoeren van een medewerkersonderzoek.

Naast cao-afspraken kan het ook zijn dat een MTO verplicht wordt gesteld vanuit de Arbowet. De Arbowet stelt namelijk dat werkgevers verplicht zijn om een actueel Arbobeleid te voeren en om maatregelen te nemen op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het kan zijn dat een MTO onderdeel uitmaakt van deze RI&E en dus verplicht is om uit te voeren.

Andere redenen om een MTO uit te voeren

Hoewel een MTO dus meestal niet verplicht is, kan het wel zeer nuttig zijn voor werkgevers. Door middel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek krijg je als werkgever inzicht in de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers en kun je gerichte verbeteracties inzetten om de tevredenheid en betrokkenheid te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot minder ziekteverzuim, hogere productiviteit en minder verloop van personeel.

Daarnaast kan een MTO ook bijdragen aan een betere samenwerking tussen werkgever en werknemers. Door medewerkers te betrekken bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek en hen de ruimte te geven om hun mening te geven, laat je zien dat je als werkgever geïnteresseerd bent in de mening van medewerkers en hun welzijn. Dit kan bijdragen aan een betere werksfeer en een hogere motivatie onder medewerkers.

Kortom, een MTO is niet altijd verplicht gesteld, maar kan wel zeer nuttig zijn voor werkgevers. Het kan bijdragen aan een hogere tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers en kan zorgen voor een betere samenwerking tussen werkgever en werknemers.

Ontdek hoe we jouw organisatie kunnen verbeteren

Plan een gratis demo in en ontdek hoe we de kwaliteit van jouw organisatie kunnen verbeteren.

Mar-Research


Wij denken graag mee.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.