Uit hoeveel vragen bestaat een MTO?

Uit hoeveel vragen bestaat een MTO?

Home » Kennisbank » Kennisbank MTO » Uit hoeveel vragen bestaat een MTO?

Het meten van de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers is van cruciaal belang voor organisaties om de prestaties te verbeteren en de productiviteit te verhogen. Een veelgebruikt hulpmiddel voor deze metingen is het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Een vraag die vaak gesteld wordt bij het opzetten van een MTO is: uit hoeveel vragen moet een MTO bestaan?

Hoeveel vragen in het MTO?

Het aantal vragen dat wordt gesteld, hangt af van verschillende factoren, waaronder het doel van het onderzoek, de grootte van de organisatie en de beschikbare middelen. Over het algemeen wordt echter aangenomen dat een MTO tussen de 30 en 70 vragen bevat.

Een MTO met minder dan 30 vragen kan te beperkt zijn om een volledig beeld te geven van de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Een MTO met meer dan 70 vragen kan daarentegen te lang zijn, waardoor medewerkers minder geneigd zijn om deel te nemen en minder bereid zijn om zorgvuldig te antwoorden.

Het is belangrijk om de juiste balans te vinden tussen het aantal vragen en de kwaliteit van de antwoorden. Een te klein aantal vragen kan leiden tot een gebrek aan diepgang en detail in de antwoorden, terwijl een te groot aantal vragen kan leiden tot vermoeidheid, irritatie en onzorgvuldige antwoorden van de respondenten.

Een klein aantal vragen (minder dan 30) kan daarentegen wel effectief zijn bij een thema-onderzoek. Hierbij wordt er ingezoomd op een specifiek thema. Informatie over een specifiek thema binnen een organisatie is vaak met een kleiner aantal vragen te meten. Hierdoor kan de vragenlijst korter zijn.

Andere afwegingen in het bepalen van het aantal vragen

Een andere afweging is het type vragen dat wordt gesteld wordt. Het is raadzaam om een combinatie van open en gesloten vragen te gebruiken, evenals schalen die de mate van overeenstemming of onenigheid met een bepaalde stelling meten.

Open vragen stellen respondenten in staat om uitgebreidere antwoorden te geven, waardoor organisaties beter inzicht krijgen in de redenen achter bepaalde antwoorden. Gesloten vragen zijn sneller en gemakkelijker te beantwoorden, waardoor een groter aantal antwoorden kan worden verzameld. Schalen geven een meer gedetailleerd beeld van de mening van een respondent over een bepaald onderwerp.

Maatwerk onderzoek

In de praktijk varieert het aantal vragen dat in een MTO wordt opgenomen afhankelijk van de organisatie. Sommige organisaties vinden dat 30-40 vragen voldoende zijn, terwijl andere organisaties meer dan 60 vragen stellen. Het is belangrijk dat organisaties hun eigen onderzoeksbehoeften en doelstellingen afstemmen op het aantal vragen dat in de enquête wordt opgenomen.

In conclusie, het aantal vragen dat in een MTO moet worden opgenomen, varieert afhankelijk van de grootte van de organisatie, de beschikbare middelen en het doel van het onderzoek. Over het algemeen wordt echter aangenomen dat een MTO tussen de 30 en 70 vragen moet bevatten om een goed beeld te geven van de organisatie als geheel.

Ontdek hoe we jouw organisatie kunnen verbeteren

Plan een gratis demo in en ontdek hoe we de kwaliteit van jouw organisatie kunnen verbeteren.

Mar-Research


Wij denken graag mee.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.