Wat is een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek)?

Wat is een MTO?

Home » Kennisbank » Kennisbank MTO » Wat is een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek)?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een instrument dat wordt gebruikt om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers bij een organisatie te meten. Het is een gestructureerde en georganiseerde manier om feedback van medewerkers te verzamelen over verschillende aspecten van hun werkervaring.

Het doel van een MTO

Het doel van een MTO is om te meten wat er goed gaat in de organisatie en waar verbetering nodig is. Door middel van een MTO kan een organisatie de problemen die medewerkers ervaren opsporen en oplossen, waardoor de werknemerstevredenheid en -betrokkenheid worden vergroot.

Een MTO is niet alleen nuttig voor het meten van de tevredenheid van medewerkers, maar kan ook bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat hun mening en feedback serieus worden genomen, voelen ze zich meer gewaardeerd en betrokken bij de organisatie.

Door de resultaten van een MTO te analyseren en de nodige veranderingen door te voeren, kan een organisatie haar medewerkers behouden en tegelijkertijd de prestaties verbeteren. Het is daarom van cruciaal belang om regelmatig een medewerkersonderzoek uit te voeren om de behoeften van de medewerkers te begrijpen en hierop te kunnen reageren.

Ontdek hoe we jouw organisatie kunnen verbeteren

Plan een gratis demo in en ontdek hoe we de kwaliteit van jouw organisatie kunnen verbeteren.

De uitvoering van het MTO onderzoek

Een MTO kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, zoals via online enquêtes, focusgroepen, interviews of papieren enquêtes. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek bevat meestal vragen over verschillende aspecten van de werkervaring van medewerkers, zoals hun werklast, werk-privébalans, communicatie, managementstijl, leiderschap, beloning, ontwikkelingsmogelijkheden, teamdynamiek en werkomgeving.

Het is belangrijk om te beseffen dat een MTO geen eenmalige activiteit is, maar een continu proces. Door regelmatig een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren, kunnen organisaties de voortgang meten en veranderingen doorvoeren om te zorgen dat de medewerkers tevreden blijven.

Belangrijk bij het uitvoeren van een MTO

Het uitvoeren van een MTO kan een complex proces zijn, vooral voor organisaties die dit voor de eerste keer doen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de vragen die worden gesteld relevant zijn voor de organisatie en de medewerkers. Bovendien is het belangrijk om medewerkers te informeren over het doel van de MTO en ervoor te zorgen dat de anonimiteit van de medewerkers wordt gewaarborgd om eerlijke feedback te garanderen.

Samenvattend is een medewerkerstevredenheidsonderzoek een belangrijk instrument om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers bij een organisatie te meten. Door regelmatig een MTO uit te voeren en de resultaten te analyseren, kunnen organisaties verbeteringen doorvoeren om de werknemerstevredenheid en -betrokkenheid te vergroten, wat kan bijdragen aan het behoud van personeel.

Ontdek hoe we jouw organisatie kunnen verbeteren

Plan een gratis demo in en ontdek hoe we de kwaliteit van jouw organisatie kunnen verbeteren.

Mar-Research


Wij denken graag mee.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.