Wat kost een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek)?

Kosten MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek)

Home » Kennisbank » Kennisbank MTO » Wat kost een MTO?

De kosten van een MTO (Medewerkerstevredenheidsonderzoek) kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal medewerkers dat wordt bevraagd, de complexiteit van de vragenlijst, de methode van gegevensverzameling en de analyse- en rapportagevereisten.

MTO

Een MTO is een belangrijk instrument dat werkgevers kunnen gebruiken om de tevredenheid van hun medewerkers te meten. Dit soort onderzoek is cruciaal om de behoeften, verwachtingen en feedback van werknemers te begrijpen en te gebruiken om het werkklimaat te verbeteren en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.

Een belangrijke factor die organisaties overwegen bij het uitvoeren van een MTO zijn de kosten. Hoewel de kosten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, kunnen ze aanzienlijk zijn en moeten ze van tevoren worden gepland en begroot.

Ontdek hoe we jouw organisatie kunnen verbeteren

Plan een gratis demo in en ontdek hoe we de kwaliteit van jouw organisatie kunnen verbeteren.

Wat bepaalt de prijs?

Omvang doelgroep

Een belangrijk onderdeel dat de kosten van een MTO beïnvloedt, is de omvang van de steekproef. Hoe meer medewerkers worden bevraagd, hoe hoger de kosten van het onderzoek zullen zijn. Dit komt doordat het verzamelen en verwerken van gegevens voor een grotere steekproef meer tijd en middelen vereist dan voor een kleinere steekproef.

Vragenlijst

Een ander aspect dat de kosten van een medewerkersonderzoek kan beïnvloeden, is de complexiteit van de vragenlijst. Een vragenlijst met meer vragen en complexe vragen kan meer tijd en middelen vereisen om te ontwikkelen en te analyseren dan een vragenlijst met minder vragen en eenvoudigere vragen. Het is belangrijk om de vragenlijst te ontwerpen op basis van de specifieke doelstellingen van het onderzoek en de informatie die nodig is om de tevredenheid van de medewerkers te meten.

Methode

De methode van gegevensverzameling kan ook van invloed zijn op de kosten van een MTO. Het gebruik van online enquêtes kan bijvoorbeeld goedkoper zijn dan het afnemen van persoonlijke interviews of het versturen van papieren enquêtes. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat de gekozen methode geschikt is voor de doelgroep en dat de gegevens nauwkeurig en betrouwbaar zijn.

Rapportage

Ook kunnen de analyse- en rapportagevereisten de kosten van een MTO verhogen. Het is belangrijk om van tevoren te bepalen welke soorten analyses en rapportages nodig zijn om de resultaten van het onderzoek te presenteren en te begrijpen. Dit kan onder meer het vergelijken van resultaten tussen afdelingen, het creëren van grafieken en tabellen, en het identificeren van trends en patronen omvatten.

Kosten van het MTO

De laatste belangrijke factor is het onderzoeksbureau dat gekozen wordt. Bij Mar-Research heb je al een MTO vanaf €895,-. Ook hier zijn het aantal medewerkers, de vragenlijst, methode en rapportage bepalend.

Ontdek hoe we jouw organisatie kunnen verbeteren

Plan een gratis demo in en ontdek hoe we de kwaliteit van jouw organisatie kunnen verbeteren.

Mar-Research


Wij denken graag mee.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.