Wat meet een MTO?

Wat meet een MTO?

Home » Kennisbank » Kennisbank MTO » Wat meet een MTO?

Een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) is een onderzoek dat wordt uitgevoerd om de tevredenheid van medewerkers te meten ten opzichte van hun werk en de organisatie waarvoor ze werken. Het meet verschillende aspecten van het werk. Een MTO wordt vaak gebruikt door bedrijven en organisaties om de behoeften van medewerkers te begrijpen en om eventuele problemen te identificeren die het welzijn en de prestaties van medewerkers kunnen beïnvloeden.

Onderwerpen in het MTO

Een MTO meet verschillende aspecten van de werkomgeving, waaronder betrokkenheid, motivatie, loyaliteit, prestaties, verloop en productiviteit. Het onderzoek kan ook betrekking hebben op de specifieke werkomstandigheden van werknemers, zoals werktijden, salaris, carrièremogelijkheden, arbeidsomstandigheden en werkdruk.

Meten op verschillende niveau’s

Het meten van de tevredenheid van medewerkers gebeurt op verschillende niveaus, namelijk individueel, team- en organisatieniveau. Op individueel niveau meet het MTO de persoonlijke tevredenheid van medewerkers over hun werk en hun perspectief op de toekomst binnen de organisatie. Het onderzoekt bijvoorbeeld of medewerkers tevreden zijn met hun taken en verantwoordelijkheden, of ze hun vaardigheden en kennis kunnen toepassen in hun werk, of ze voldoende ondersteuning krijgen van hun leidinggevenden en of ze zich gewaardeerd voelen door de organisatie.

Op teamniveau meet het MTO de relaties tussen medewerkers en hun leidinggevenden en collega’s. Het onderzoekt bijvoorbeeld of teamsamenwerking en communicatie effectief zijn, of er een gevoel van wederzijds respect en vertrouwen is tussen teamleden en leidinggevenden en of de werkcultuur en -omgeving bevorderlijk zijn voor het welzijn van medewerkers.

Op organisatieniveau meet het MTO de algemene tevredenheid van medewerkers over de organisatie en haar doelstellingen. Het onderzoekt onder andere of medewerkers zich betrokken voelen bij de missie en waarden van de organisatie.

De methode

Het MTO gebruikt vaak een enquête die is ontworpen om de belangrijkste aspecten van de werkomgeving te meten. De enquête kan verschillende soorten vragen bevatten, zoals multiple-choicevragen, schaalvragen en open vragen. De antwoorden op de enquête worden vervolgens geanalyseerd om inzicht te krijgen in de belangrijkste bevindingen.

Een MTO kan ook worden gebruikt om de prestaties van bedrijven te vergelijken met die van andere bedrijven. Dit kan bedrijven helpen om hun prestaties te verbeteren en hun concurrentiepositie te verbeteren.

Ontdek hoe we jouw organisatie kunnen verbeteren

Plan een gratis demo in en ontdek hoe we de kwaliteit van jouw organisatie kunnen verbeteren.

Mar-Research


Wij denken graag mee.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.