Welke vragen moeten er gesteld worden in een MTO?

Vragen in een MTO

Home » Kennisbank » Kennisbank MTO » Welke vragen moeten er gesteld worden in een MTO?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een waardevol instrument om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te meten. Het kan werkgevers helpen om inzicht te krijgen in de werknemerservaring en gebieden te identificeren waar verbetering mogelijk is. Maar welke vragen moeten er eigenlijk worden gesteld in een MTO?

Vragen in het MTO

Het is belangrijk dat de vragenlijst uitputtend is. Het moet alle aspecten van tevredenheid van medewerkers onderzoeken, zodat er een compleet beeld gevormd wordt. Enkele voorbeelden van vragen die in een MTO voorkomen zijn:

  1. Algemene tevredenheid: Het is belangrijk om te beginnen met een vraag die de algehele tevredenheid van medewerkers meet. Een voorbeeldvraag kan zijn: “Hoe tevreden bent u met uw werk bij [organisatie]?”
  2. Leiderschap en management: Het beoordelen van het leiderschap en management kan een belangrijke indicator zijn van de algemene tevredenheid van medewerkers. Voorbeelden van vragen kunnen zijn: “In hoeverre bent u het eens met de stelling dat het management duidelijke doelen en verwachtingen heeft?”, of “In hoeverre heeft u vertrouwen in het managementteam?”
  3. Werkomgeving: Werkomgeving heeft invloed op de algehele werkervaring van medewerkers. Vragen zoals: “In hoeverre voelt u zich veilig op de werkplek?” of “In hoeverre beschikt u over de hulpmiddelen en faciliteiten die u nodig heeft om uw werk goed te doen?” kunnen hierbij helpen.
  4. Werkbelasting en stress: Een hoge werkdruk en stress kunnen de tevredenheid van medewerkers negatief beïnvloeden. Vragen zoals: “Hoe vaak ervaart u stress op het werk?” of “In hoeverre heeft u het gevoel dat u uw werk efficiënt en effectief kunt uitvoeren?” kunnen dit meten.
  5. Ontwikkelingsmogelijkheden: Werknemers willen zich blijven ontwikkelen en groeien in hun carrière. Dit kan gemeten worden met vragen zoals: “In hoeverre biedt het bedrijf voldoende ontwikkelingsmogelijkheden?” of “In hoeverre heeft u het gevoel dat u kunt doorgroeien binnen het bedrijf?”.
  6. Teamdynamiek: Het hebben van een positieve teamdynamiek kan bijdragen aan een positieve werksfeer en tevredenheid onder medewerkers. Vragen zoals: “In hoeverre voelt u zich onderdeel van het team?” of “In hoeverre werkt u goed samen met uw collega’s?” kunnen hierbij helpen.
  7. Beloning en erkenning: Werknemers willen het gevoel hebben dat hun werk wordt gewaardeerd. Hierbij kunnen vragen gesteld worden zoals: “In hoeverre voelt u zich erkend en gewaardeerd voor uw werk?” of “In hoeverre vindt u dat uw beloning in lijn is met uw prestaties?”.

Het is belangrijk om de juiste vragen te stellen in een MTO om waardevolle inzichten te verkrijgen en een actieplan te kunnen opstellen. Daarnaast moeten de vragen valide zijn, zodat ze ook echt meten waarvoor ze zijn opgesteld.

Ontdek hoe we jouw organisatie kunnen verbeteren

Plan een gratis demo in en ontdek hoe we de kwaliteit van jouw organisatie kunnen verbeteren.

Mar-Research


Wij denken graag mee.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.