Meet tevredenheid van medewerkers met een MTO

MTO - medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wat is een MTO?

Met een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) meet u op professionele wijze de tevredenheid en werkbeleving van medewerkers. Enkele voordelen van een hoge medewerkerstevredenheid zijn:

  • Betere werkprestaties
  • Minder verzuim
  • Een hogere motivatie onder medewerkers
  • Minder verloop

Aan de hand van de resultaten van een MTO kunt u gericht uw organisatie verder ontwikkelen.

Wat wordt er gemeten met een MTO?

Door middel van een MTO onderzoek komt u erachter hoe tevreden, betrokken en gemotiveerd medewerkers zijn. Een medewerker is tevreden als het werk voldoet aan zijn verwachtingen en verlangens. 

Met het onderzoek wordt de tevredenheid aan de hand van verschillende thema’s gemeten. Daarbij wordt er een compleet beeld geschetst van het werken bij uw organisatie.

Onze experts analyseren de resultaten en geven aan waar prioriteiten liggen voor verbetering. Daarnaast worden resultaten vergeleken met een landelijke benchmark.

MTO - medewerkerstevredenheidsonderzoek

Waarom een MTO?

Dit levert het op

Versterking van communicatie en betrokkenheid

Medewerkers voelen zich gehoord, dit vergroot het gevoel van inspraak en participatie. Ook opent het de deur naar een dialoog waarin zorgen en suggesties besproken kunnen worden. Zo draagt het bij aan een cultuur van transparantie en betrokkenheid.

Inzicht in de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers

Een MTO biedt inzicht in hoe tevreden en betrokken medewerkers zijn binnen de organisatie. Zo ben u in staat om de sterke punten en knelpunten te identificeren. Verder geeft het inzicht in wat medewerkers motiveert en waar mogelijk verbeteringen nodig zijn.

Aan de slag met actiegerichte verbeterpunten

Na het analyseren van de resultaten, identificeren we belangrijke verbeterpunten. Daarna combineren we de resultaten van deze data-analyse met de tevredenheidsscores. Zo kunnen we prioriteiten geven aan verschillende onderwerpen.

Passende vragenlijsten

Uit welke thema's bestaat het MTO?

Onze MTO vragenlijst richt zich op de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot tevredenheid onder medewerkers. Denk daarbij aan thema’s als:

  • Werkgeluk
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Werkdruk
  • Sociale veiligheid
  • Communicatie
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Professionaliteit van de cultuur
  • Sfeer
  • Autonomie
  • Leiderschap en management
medewerkersonderzoek thema's
Uit welke thema's bestaat het MTO

Hoe gaan we te werk?

Voorafgaand aan het onderzoek

Wij leveren maatwerk. Zo stellen we de vragenlijst af op uw organisatie. Flexibiliteit en persoonlijk contact staan bij ons voorop. We begeleiden het gehele traject en denken proactief mee.

1

Tijdens het onderzoek

Wij nodigen medewerkers per mail uit de vragenlijst in te vullen. Ook sturen wij herinneringen. Tijdens het onderzoek zijn de response en de resultaten zichtbaar in het online-dashboard.

2

Resultaten

Onze specialisten analyseren en rapporteren de resultaten van het onderzoek in begrijpelijke en overzichtelijke rapportages.

Daarnaast worden resultaten vergeleken met een benchmark en vertaald naar actiegerichte verbeterpunten.

3

Data-gedreven inzichten

Analyses in het MTO

Aan de hand van data-analyses geven we dieper inzicht in o.a. werkgeluk, duurzame inzetbaarheid en werkdruk.

Werkgeluk

Meer dan alleen maar tevreden zijn met een baan, dat is werkgeluk. Het houdt in dat mensen een diepere voldoening en zingeving ervaren in hun werk, waardoor ze zich gemotiveerd, gewaardeerd en betrokken voelen. Zo ontstaat werkgeluk als:  

  • Medewerkers het gevoel hebben daadwerkelijk een bijdrage te leveren met hun werk
  • De kwaliteiten van de medewerker benut worden
  • Interacties met collega's en leidinggevenden positief zijn
  • Er een positieve werkomgeving is

Een hoge mate van werkgeluk leidt tot betere prestaties, een positieve werkcultuur en een hogere productiviteit.

Duurzame inzetbaarheid

Dit geeft de mate aan waarin medewerkers gezond, gelukkig en betrokken voor een langere tijd (tot het pensioen) door kunnen blijven werken. Het bestaat uit 3 onderdelen:

  • Werkvermogen: De balans tussen de hoeveelheid werk en wat de werknemer aankan.
  • Vitaliteit: De energie die medewerkers hebben om te presteren.
  • Employability: De ontwikkelingsmogelijkheden die de medewerker krijgt.

Duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat personeel veerkrachtig is en behouden blijft.

Werkdruk

Met het MTO wordt de werkdruk geanalyseerd. Werkdruk kan negatieve effecten hebben op de gezondheid en het welzijn van werknemers. Daarnaast leidt het tot verminderde prestaties.

Een hoge werklast hoeft niet altijd de oorzaak te zijn van (te) hoge werkdruk. De autonomie die medewerkers ervaren speelt ook een grote rol.

Het is belangrijk om werkdruk te analyseren om de gezondheid en het welzijn van werknemers te waarborgen, de productiviteit te verbeteren en te zorgen voor een evenwichtige werkomgeving.

Onderzoek makkelijk gemaakt

Gebruiksvriendelijke tools

Onze intuïtieve tools maken het onderzoek makkelijk en overzichtelijk voor zowel de respondent als voor u als werkgever.

Daardoor blijft het MTO overzichtelijk en kunnen resultaten helder in beeld gebracht worden.

MTO laten uitvoeren?

Neem contact met ons op voor meer informatie of een geheel vrijblijvende offerte

MTO (Medewerkerstevredenheidsonderzoek)
MTO (Medewerkerstevredenheidsonderzoek) J

Vind hier het antwoord

Veelgestelde vragen MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek)

Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals de omvang van uw bedrijf, de sector waarin u actief bent en eventuele veranderingen binnen uw organisatie. Over het algemeen wordt aanbevolen om een medewerkersonderzoek (MTO) jaarlijks of eens per twee jaar uit te voeren. Mits goed uitgevoerd, kan het MTO een krachtig middel zijn voor continue verbetering.

De MTO-vragenlijst is ontworpen om een volledig beeld van uw organisatie te geven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende vastgestelde thema’s. Het is echter belangrijk om te beseffen dat elke organisatie uniek is, waardoor bepaalde thema’s mogelijk meer of minder relevant zijn. Hier wordt rekening mee gehouden bij het vaststellen van de vragenlijst.

Onze MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Pools. Naar wens kan deze ook in andere talen vertaald worden.

Analyseer de resultaten grondig en deel deze met uw team. Daarna is het van belang verantwoordelijkheden toe te wijzen en medewerkers te betrekken. Zo zorgt u ervoor dat het MTO daadwerkelijk leidt tot positieve veranderingen binnen uw organisatie.

Het aantal vragen is afhankelijk is van diverse factoren, zoals het doel van het onderzoek en de omvang van uw organisatie. Echter wordt over het algemeen aangenomen dat een volledig MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) ongeveer 60 tot 70 vragen bevat.

Medewerkertevredenheid is het welbevinden dat de medewerker door het werk ervaart. Zo is een medewerker tevreden als het werk tegemoetkomt aan wat hij verwacht, verlangt of waardeert.

Een medewerkersonderzoek (MTO) meet verschillende aspecten van de werkomgeving, zoals betrokkenheid, motivatie, loyaliteit, prestaties, verloop en productiviteit. Door middel van het MTO wordt een alomvattend beeld van uw organisatie verkregen.

De kosten van een medewerkersonderzoek (MTO) variëren op basis van het aantal medewerkers in uw organisatie en het aantal rapportages dat wij leveren. Voor een vrijblijvende prijsopgave kunt u contact met ons opnemen.