Onderzoek primair onderwijs

Kwaliteitsmonitoring primair onderwijs (PO)

Het is onze missie schoolorganisaties vooruit te helpen. Door onze ervaring in het basisonderwijs weten we scholen en besturen te ondersteunen met waardevolle data-gedreven inzichten. 

tevredenheidsonderzoek onderwijs

Onderzoeken primair onderwijs

Wij kunnen zorgen voor jaarlijkse afname van tevredenheidsonderzoeken, maar ook losse onderzoeken zijn aan te vragen.

Persoonlijk contact en begeleiding

Wij zijn flexibel en denken proactief mee, om u zoveel mogelijk te ontzorgen.

Alle resultaten in een overzichtelijk dashboard

Filter en vergelijk resultaten met een benchmark, tussen locaties, teams en klassen.

Overzichtelijke rapportages

Onze rapportages zijn erop gericht uw school daadwerkelijk vooruit te helpen.

Actiegerichte verbeterpunten

O.b.v. onze analyses geven we aan wat goed gaat en wat verbeterpunten zijn.

Onze werkwijze

Kwaliteitsmonitoring PO

Verzamel feedback

Kies zelf over welke thema’s je feedback wilt verzamelen. Ouders of medewerkers krijgen per mail een uitnodiging de online-vragenlijst in te vullen. Leerlingen kunnen de vragenlijst via een link invullen.

Ook sturen wij herinneringen, zodat een optimale response bereikt kan worden.

1

Overzicht in de onderzoeken

Bekijk de voortgang van de onderzoeken in het online dashboard. Zo wordt per onderzoek de response en voortgang real-time inzichtelijk gemaakt tot op klasniveau.

2

Online dashboard

Direct inzicht in de resultaten in het online dashboard. Filter en vergelijk tussen locaties, teams, leerjaren of klassen. Vergelijk resultaten direct met een landelijke benchmark.

In het dashboard kunt u resultaten direct exporteren. Het dashboard is beschikbaar op bestuursniveau, maar ook op schoolniveau.

3

Overzichtelijke rapportages

In de rapportage op schoolniveau geven we op basis van een analyse aan welke thema’s prioriteit hebben bij het doorvoeren van verbeteringen.

Vergelijk scores tussen locaties, teams en klassen. Ook benchmark en scores van vorige jaren worden inzichtelijk gemaakt.

4

Passende vragenlijsten

Uit welke thema's bestaan de vragenlijsten?

Evalueer onder andere:

Evalueer onder andere:

Ons MTO legt de nadruk op de belangrijkste thema's met betrekking tot de tevredenheid van medewerkers in het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld:

  • Sociale veiligheid
  • Werkgeluk
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Werkdruk
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Professionaliteit van de cultuur
  • Autonomie
  • Leiderschap en management
actiepunten, verbeterpunten obv resultaten tevredenheidsonderzoek
medewerkersonderzoek - MTO bespreken resultaten
Wij denken graag mee.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een geheel vrijblijvende offerte

Vind hier het antwoord

Veelgestelde vragen kwaliteitsmonitoring PO

Wij bieden leerlingonderzoeken (LTO), ouderonderzoeken (OTO) en medewerkersonderzoeken (MTO).

Voor iedere doelgroep hebben wij verschillende vragenlijsten beschikbaar.

Ja, resultaten worden vergeleken met een benchmark van andere scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland.

Resultaten van de (tevredenheids)onderzoeken worden gepresenteerd in rapportages. Over het algemeen worden er een totaalrapportage (bestuursniveau) en locatierapportages opgesteld.

Ook hierin leveren wij maatwerk. In de rapportages zijn verschillende uitsplitsingen mogelijk (bijv. afdeling, team of leerjaar).

Om de sociale veiligheid te monitoren gebruiken wij de vragenlijst van Vensters. Zo kunnen metingen doorgestuurd worden naar de inspectie.

Daarnaast kunnen tevredenheidsgegevens geüpload worden naar Scholen op de Kaart.

Het is mogelijk zelf vragen aan de onderzoeken toe te voegen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk schoolspecifieke vragen toe te voegen.

U kunt kiezen uit vragen uit onze vragenbank, maar zelf vragen opstellen is ook mogelijk.

Het kan zijn dat u slechts één groep wilt onderzoeken. Hiervoor bieden wij losse onderzoeken aan. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen medewerkers (MTO), leerlingen (LTO) of ouders (OTO) bevragen.

Wij zijn aangesloten bij het privacyconvenant onderwijs. Dit convenant is gebaseerd op de AVG en faciliteert een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens in het onderwijs.

Onderzoeken worden anoniem ingevuld. Antwoorden zijn niet te herleiden naar individuen.

Al tijdens het onderzoek zijn de resultaten zichtbaar in het online-dashboard. Hier filter je gemakkelijk tussen locaties, teams of groepen.

Ook de response wordt in het dashboard weergegeven. Zo wordt snel duidelijk welke groepen of teams de vragenlijst nog moeten invullen.

Bekijk onze andere oplossingen