Meet tevredenheid van leerlingen in het primair onderwijs

Leerlingtevredenheidsonderzoek PO (LTO)

Leerlingtevredenheidsonderzoek PO

Een leerlingtevredenheidsonderzoek primair onderwijs (PO) meet de beleving en veiligheid van leerlingen van groep 6 t/m 8 aan de hand van vragenlijsten.

Het onderzoek vervult een belangrijke rol bij het voldoen aan de monitoringsverplichtingen met betrekking tot sociale veiligheid in het basisonderwijs. Mar-Research wordt door de onderwijsinspectie erkend als leverancier van de monitoring sociale veiligheid. Dit maakt het mogelijk om de resultaten te delen met Scholen op kaart.

Voer gericht verbeteringen door

Wij bieden maatwerk, waardoor het mogelijk is om het onderzoek af te stemmen op de specifieke informatiebehoefte van de schoolorganisatie. Zo is het mogelijk naast de verplichte vragen over sociale veiligheid om extra vragen aan het leerlingtevredenheidsonderzoek toe te voegen.

De resultaten worden in perspectief gezet door te vergelijken met een landelijke benchmark binnen het primair onderwijs. Daarnaast is het mogelijk om de scores te vergelijken met scores van voorgaande jaren. De rapportage biedt verder inzicht in de positieve aspecten en de verbeterpunten.

Leerlingtevredenheidsonderzoek PO
actiepunten, verbeterpunten obv resultaten tevredenheidsonderzoek
onderzoek tevredenheid leerlingen basisonderwijs

Passende vragenlijsten

Thema's leerlingtevredenheidsonderzoek PO

Zowel voor leerlingen als ouders beschikken wij over vragen die een compleet beeld geven van de school. Ook beschikken we over vragen op basis van de onderzoekskaders van de inspectie. Thema’s van het leerlingtevredenheidsonderzoek in het primair onderwijs zijn bijvoorbeeld:

  • Vensters-vragenlijst (Incl. monitoring sociale veiligheid)
  • De sfeer op school
  • Ontwikkeling
  • Begeleiding sociaal-emotioneel
  • Aanbod
  • Schoolklimaat
  • Sociale vaardigheden

Wij bieden maatwerk en denken mee bij het opstellen van de vragenlijst.

Aanleveren van de resultaten aan Vensters

Mar-Research wordt door de PO-Raad erkend als leverancier tevredenheidsonderzoeken. Wij leveren de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken voor leerlingen en ouders aan Vensters, zodat deze op Scholen op de kaart gepubliceerd kunnen worden.

tevredenheidsonderzoek vensters

Privacy van de respondenten

Wij hebben de privacy van respondenten hoog in het vaandel staan. De tools die wij gebruiken beschikken bijvoorbeeld over een ISO 27001-certificering. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het privacyconvenant onderwijs, dit convenant is gebaseerd op de AVG.

Wij denken graag mee.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een geheel vrijblijvende offerte