Meet tevredenheid van medewerkers in het primair onderwijs

MTO PO

Medewerkersonderzoek PO

Het MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) in het primair onderwijs meet de tevredenheid en werkbeleving van het personeel. Het onderzoek richt zich op de belangrijkste thema’s binnen het werken in het primair onderwijs zoals werkdruk, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid.

Mar-Research beschikt over een landelijke benchmark van resultaten van medewerkers binnen het primair onderwijs. Zo kunnen scores makkelijk in perspectief worden geplaatst.

Krijg meer inzicht in tevredenheid van medewerkers

Om meer inzicht te verkrijgen in de tevredenheid van medewerkers, presenteren we de resultaten en de respons in real-time op een online-dashboard. Dit dashboard is specifiek afgestemd op de behoeften en uitdagingen van de school. Hierdoor kan gemakkelijk vergeleken worden tussen verschillende locaties, functies of teams.

Daarnaast worden resultaten en analyses gepresenteerd in overzichtelijke rapportages.

MTO PO
actiepunten, verbeterpunten obv resultaten tevredenheidsonderzoek
MTO primair onderwijs

Passende vragenlijsten

Thema's MTO PO

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek bevat standaardvragen over de tevredenheid en beleving van medewerkers in het primair onderwijs. Hierbij is de vragenlijst zo uitputtend mogelijk gemaakt om een totaalbeeld van de beleving van medewerkers te verkrijgen.

Daarnaast bestaat de optie om extra vragen toe te voegen. In samenwerking met de schoolorganisatie stellen we een vragenlijst op die aansluit bij de specifieke wensen en behoeften van de organisatie.

Thema’s van het MTO binnen het primair onderwijs zijn bijvoorbeeld:

  • Werkdruk
  • Professionaliteit van de cultuur
  • Leiderschap en management
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Werkgeluk
  • Arbeidsomstandigheden
  • Sociale veiligheid
  • Autonomie
Wij denken graag mee.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een geheel vrijblijvende offerte