Meet tevredenheid van ouders in het primair onderwijs

Oudertevredenheidsonderzoek PO (OTO)

Oudertevredenheidsonderzoek PO

Een tevredenheidsonderzoek ouders primair onderwijs (PO) meet de tevredenheid en beleving van ouders aan de hand van vragenlijsten. Zo richt het onderzoek zich op hoe ouders het onderwijs van hun kind school beleven.

Naast de algemene ervaring, worden ook belangrijke thema’s zoals sociale veiligheid en betrokkenheid gemeten. Daarnaast is er de mogelijkheid om resultaten van het onderzoek door te sturen naar Scholen op de Kaart.

Resultaten worden daarnaast vergeleken met een landelijk benchmark binnen het primair onderwijs.

Zicht op oudertevredenheid

Wij stemmen het onderzoek af op de wensen en uitdagingen van uw school. Om meer inzicht te verkrijgen in de tevredenheid van ouders, presenteren we de resultaten en de respons in real-time op een online-dashboard dat specifiek is afgestemd op de behoeften en uitdagingen van de school.

Zowel in het dashboard als in de rapportage kan gemakkelijk vergeleken worden tussen verschillende locaties, leerjaren of schoolniveaus. Zo kunnen afwijkingen snel gesignaleerd worden.

Oudertevredenheidsonderzoek PO
actiepunten, verbeterpunten obv resultaten tevredenheidsonderzoek
Ouderbetrokkenheid primair onderwijs

Vragenlijsten

Thema's in het oudertevredenheidsonderzoek PO

Het oudertevredenheidsonderzoek PO omvat standaardvragen met betrekking tot de tevredenheid en betrokkenheid van ouders. We beschikken ook over vragen die zijn gebaseerd op de onderzoekskaders van de inspectie. Daarnaast is er de mogelijkheid om naar wens vragen toe te voegen. Onze experts werken hierbij samen met de schoolorganisatie om een vragenlijst te creëren die past bij de specifieke behoefte van de school.

Onderstaand een overzicht van thema’s binnen het oudertevredenheidsonderzoek binnen het primair onderwijs:

  • Vensters-vragenlijst (Incl. monitoring sociale veiligheid)
  • De sfeer op school 
  • Informatie en communicatie
  • Verantwoording en dialoog
  • Ontwikkeling van het kind
  • Aanbod

Aanleveren van de resultaten aan Vensters

Mar-Research wordt door de PO-Raad erkend als leverancier van tevredenheidsonderzoeken. Wij leveren de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken voor leerlingen en ouders aan Vensters. Ook kunnen de scores op Scholen op de kaart gepubliceerd worden.

tevredenheidsonderzoek vensters

Privacy van de respondenten

Wij vinden de privacy van respondenten erg belangrijk. Tools die wij gebruiken beschikken bijvoorbeeld over een ISO 27001-certificering.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij het privacyconvenant onderwijs, dit convenant is gebaseerd op de AVG en faciliteert een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens in het onderwijs.

Wij denken graag mee.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een geheel vrijblijvende offerte