Onderzoek voortgezet onderwijs

Kwaliteitsmonitoring voortgezet onderwijs (VO)

Wat is kwaliteitsmonitoring VO?

Verbeter de kwaliteit van uw school aan de hand van leerling-, ouder- en medewerkersonderzoeken. Aan de hand van vragenlijsten wordt de tevredenheid en beleving inzichtelijk gemaakt.

Kwaliteitsmonitoring VO bestaat uit:

  • Monitoring sociale veiligheid
  • Monitoring onderzoekskaders inspectie
  • MTO
  • Diverse andere evaluaties

(Tevredenheids)onderzoek voortgezet onderwijs

Het is onze missie schoolorganisaties vooruit te helpen. Dankzij onze unieke tools kunnen wij resultaten overzichtelijk presenteren.

Persoonlijk contact en maatwerk zijn voor ons erg belangrijk. Wij kunnen zorgen voor jaarlijkse afname van (tevredenheids)onderzoeken, maar ook losse onderzoeken zijn aan te vragen.

Leerlingtevredenheid Voortgezet Onderwijs
leerling en oudertevredenheid vo

Kies voor kwaliteitsmonitoring VO

De voordelen op een rijtje

Persoonlijk contact en begeleiding

Wij zijn flexibel en denken proactief mee, om u zoveel mogelijk te ontzorgen.

Alle resultaten in een overzichtelijk dashboard

Filter en vergelijk resultaten met een benchmark, tussen locaties, teams en klassen.

Overzichtelijke rapportages

Onze rapportages zijn erop gericht uw school daadwerkelijk vooruit te helpen.

Actiegerichte verbeterpunten

O.b.v. onze analyses geven we aan wat goed gaat en wat verbeterpunten zijn.

Hoe gaan we te werk?

Wij kunnen zorgen voor jaarlijkse afname van tevredenheidsonderzoeken, maar ook losse onderzoeken zijn aan te vragen.

Verzamel feedback

Kies zelf over welke thema’s je feedback wilt verzamelen. Leerlingen, ouders of medewerkers krijgen per mail een uitnodiging de online-vragenlijst in te vullen.

Ook sturen wij herinneringen, zodat een optimale response bereikt kan worden.

1

Overzicht in de onderzoeken

Bekijk de voortgang van de onderzoeken in het online dashboard. Zo wordt per onderzoek de response en voortgang real-time inzichtelijk gemaakt tot op klasniveau.

2

Online dashboard

Direct inzicht in de resultaten in het online dashboard. Filter en vergelijk tussen locaties, teams, leerjaren of klassen. Vergelijk resultaten direct met een landelijke benchmark.

In het dashboard kunt u resultaten direct exporteren. Het dashboard is beschikbaar op bestuursniveau, maar ook op schoolniveau.

3

Overzichtelijke rapportages

In de rapportage op schoolniveau geven we op basis van een analyse aan welke thema’s prioriteit hebben bij het doorvoeren van verbeteringen.

Vergelijk scores tussen teams, leerjaren en klassen. Ook benchmark en scores van vorige jaren worden inzichtelijk gemaakt.

4

Passende vragenlijsten

Uit welke thema's bestaan de vragenlijsten?

Evalueer met een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen onder andere:

  • Sociale veiligheid (Eventueel Vensters-vragenlijst en aanlevering Scholen op de Kaart)
  • Welbevinden
  • Onderzoekskaders inspectie
   • OP0: Basisvaardingheden, OP1: Aanbod, OP2: Zicht op ontwikkeling en begeleiding, etc.
  • Schoolklimaat
  • Evaluatie schoolkeuze
  • LAKS-vragenlijst
  • ISK-vragenlijst

Evalueer met een tevredenheidsonderzoek onder ouders onder andere:

  • Vensters-vragenlijst en aanlevering Scholen op de Kaart
  • Beleving en betrokkenheid
  • Onderzoekskaders inspectie
   • OP0: Basisvaardingheden, OP1: Aanbod, OP2: Zicht op ontwikkeling en begeleiding, OP4: Onderwijstijd, etc.
  • Informatie/communicatie
  • Evaluatie schoolkeuze ouders

Ons MTO legt de nadruk op de belangrijkste thema's met betrekking tot de tevredenheid van medewerkers in het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld:

  • Sociale veiligheid
  • Werkgeluk
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Werkdruk
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Professionaliteit van de cultuur
  • Autonomie
  • Leiderschap en management
actiepunten, verbeterpunten obv resultaten tevredenheidsonderzoek
medewerkersonderzoek - MTO bespreken resultaten
Wij denken graag mee.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een geheel vrijblijvende offerte

Vind hier het antwoord

Veelgestelde vragen kwaliteitsmonitoring VO

Wij bieden leerlingonderzoeken (LTO), ouderonderzoeken (OTO) en medewerkersonderzoeken (MTO).

Voor iedere doelgroep hebben wij verschillende vragenlijsten beschikbaar.

Ja, resultaten worden vergeleken met een benchmark van andere scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland.

Resultaten van de (tevredenheids)onderzoeken worden gepresenteerd in rapportages. Over het algemeen worden er een totaalrapportage (bestuursniveau) en locatierapportages opgesteld.

Ook hierin leveren wij maatwerk. In de rapportages zijn verschillende uitsplitsingen mogelijk (bijv. afdeling, team of leerjaar).

Wij meten ook de sociale veiligheid. Zo kunnen scholen voldoen aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid te monitoren.

Gegevens worden doorgestuurd naar de inspectie. Daarnaast kunnen de tevredenheidscijfers op Scholen op de Kaart geüpload worden.

Het is mogelijk zelf vragen aan de onderzoeken toe te voegen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk schoolspecifieke vragen toe te voegen.

U kunt kiezen uit vragen uit onze vragenbank, maar zelf vragen opstellen is ook mogelijk.

Het kan zijn dat u slechts één groep wilt onderzoeken. Hiervoor bieden wij losse onderzoeken aan. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen medewerkers (MTO), leerlingen (LTO) of ouders (OTO) bevragen.

Wij zijn aangesloten bij het privacyconvenant onderwijs. Dit convenant is gebaseerd op de AVG en faciliteert een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens in het onderwijs.

Onderzoeken worden anoniem ingevuld. Antwoorden zijn niet te herleiden naar individuen.

Al tijdens het onderzoek zijn de resultaten zichtbaar in het online-dashboard. Hier filter je gemakkelijk tussen bijvoorbeeld locaties, teams of groepen.

Ook de response wordt in het dashboard weergegeven. Zo wordt snel duidelijk welke groepen of teams de vragenlijst nog moeten invullen.

Bekijk onze andere oplossingen