Meet tevredenheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingtevredenheidsonderzoek VO (LTO)

Leerlingtevredenheidsonderzoek VO

Een leerlingtevredenheidsonderzoek VO meet aan de hand van vragenlijsten de tevredenheid en beleving van leerlingen. Analyseer, filter en vergelijk resultaten tot op klasniveau in het online-dashboard.

Met het onderzoek wordt aan de monitoringspicht sociale veiligheid voldaan. Daarnaast sturen wij tevredenheidscijfers door naar Scholen op de Kaart.

Wat wordt er gemeten met het onderzoek?

Naast de verplichte vragen over sociale veiligheid is het mogelijk naar wens vragen aan het leerlingtevredenheidsonderzoek toe te voegen. Schets een compleet beeld van de school aan de hand van verschillende thema’s. 

De rapportage geeft inzicht in wat goed gaat en waar verbeteringen nodig zijn. Ook worden resultaten vergeleken met een landelijke benchmark.

Leerlingtevredenheidsonderzoek
actiepunten, verbeterpunten obv resultaten tevredenheidsonderzoek
onderzoek tevredenheid leerlingen (LTO)

Passende vragenlijsten

Thema's leerlingtevredenheidsonderzoek

Zowel voor leerlingen als ouders beschikken wij over vragen die een compleet beeld geven van het presteren van de school. Ook beschikken we over vragen op basis van de onderzoekskaders van de inspectie. Denk aan thema’s als:

  • Vensters-vragenlijst (Incl. monitoring sociale veiligheid)
  • De sfeer op school
  • Communicatie
  • Didactiek
  • Docenten
  • Ontwikkeling
  • De mentor
  • Aanbod
  • Extra activiteiten
  • LAKS-Monitor

Wij bieden maatwerk en denken mee bij het opstellen van de vragenlijst.

Aanleveren van de resultaten aan Vensters

Mar-Research wordt door de VO-Raad erkend als leverancier tevredenheidsonderzoeken. Wij leveren de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken voor leerlingen en ouders aan Vensters, zodat deze op Scholen op de kaart gepubliceerd kunnen worden.

tevredenheidsonderzoek vensters

Privacy van de respondenten

Wij hebben de privacy van respondenten hoog in het vaandel staan. De tools die wij gebruiken beschikken bijvoorbeeld over een ISO 27001-certificering. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het privacyconvenant onderwijs, dit convenant is gebaseerd op de AVG.

Wij denken graag mee.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een geheel vrijblijvende offerte