Meet tevredenheid van ouders in het voortgezet onderwijs

Oudertevredenheidsonderzoek VO (OTO)

Oudertevredenheidsonderzoek VO

Een tevredenheidsonderzoek ouders VO meet de tevredenheid en beleving van ouders aan de hand van vragenlijsten. Het onderzoek meet in hoeverre ouders tevreden zijn met het onderwijs dat hun kind op school ontvangt.

Naast de algemene ervaring, worden ook belangrijke thema’s zoals sociale veiligheid en betrokkenheid gemeten. Daarnaast sturen wij tevredenheidscijfers door naar Scholen op de Kaart.

Krijg meer inzicht in oudertevredenheid

Wij stemmen het onderzoek af op de wensen en uitdagingen van uw school. 

Resultaten en response van het onderzoek worden real-time weergegeven in een op maat gemaakt online-dashboard. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk resultaten van verschillende locaties, leerjaren of schoolniveaus met elkaar te vergelijken.

Daarnaast worden resultaten vergeleken met een landelijke benchmark.

Oudertevredenheidsonderzoek VO
actiepunten, verbeterpunten obv resultaten tevredenheidsonderzoek
Vragenlijst ouderonderzoek tevredenheid voortgezet onderwijs

Vragenlijsten

Thema's in het oudertevredenheidsonderzoek

Het oudertevredenheidsonderzoek VO bevat standaardvragen over de tevredenheid en betrokkenheid van ouders. Ook beschikken we over vragen op basis van de onderzoekskaders van de inspectie. Daarnaast is er de mogelijkheid om naar wens vragen toe te voegen. Onze experts werken hierbij samen met de schooloranisatie om een vragenlijst te creëren die past bij de specifieke behoefte.

Enkele van onze standaard thema’s zijn:

  • Vensters-vragenlijst (Incl. monitoring sociale veiligheid)
  • De sfeer op school 
  • Communicatie
  • Didactiek
  • Ontwikkeling van het kind
  • De mentor
  • Extra activiteiten

Wij bieden 100% maatwerk en denken mee bij het opstellen van de vragenlijst.

Aanleveren van de resultaten aan Vensters

Mar-Research is door de VO-Raad erkend als leverancier van tevredenheidsonderzoeken. Wij leveren de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken voor leerlingen en ouders aan Vensters. Ook kunnen de scores op Scholen op de kaart gepubliceerd worden.

tevredenheidsonderzoek vensters

Privacy van de respondenten

Wij vinden de privacy van respondenten erg belangrijk. Tools die wij gebruiken beschikken bijvoorbeeld over een ISO 27001-certificering.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij het privacyconvenant onderwijs, dit convenant is gebaseerd op de AVG en faciliteert een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens in het onderwijs.

Wij denken graag mee.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een geheel vrijblijvende offerte