Tevredenheid kinderopvang

Medewerkerstevredenheidsonderzoek kinderopvang

Onderzoek medewerkerstevredenheid aan de hand van een tevredenheidsonderzoek.

medewerkerstevredenheid kinderopvang

Onderzoek medewerkerstevredenheid (MTO) kinderopvang

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek kinderopvang meet de tevredenheid en beleving van de medewerkers op verschillende locaties. 

Tevreden medewerkers presteren beter en dragen bij aan een positief imago. Daarnaast leidt een hoge tevredenheid onder medewerkers tot meer inzet en minder verloop. Door middel van een MTO kunt u gericht verbeteringen doorvoeren binnen de kinderopvangorganisatie.

Wat wordt er gemeten met een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Een MTO meet de betrokkenheid, de tevredenheid en wat de medewerkers drijft. Ook geeft het onderzoek inzicht in wat pijnpunten zijn binnen de organisatie. In de vragenlijst komen verschillende aspecten van het werken binnen de organisatie aan bod. Zo maakt het MTO inzichtelijk wat er goed gaat, en waar er verbetering nodig is binnen de kinderopvang. 

Ook wordt duidelijk wat medewerkers echt belangrijk vinden. Hierdoor kunt u prioriteiten stellen bij het doorvoeren van verbeteringen.

Aan de slag

Kinderopvang vragenlijsten

We stellen onze standaard vragenlijsten af op uw kinderopvangorganisatie. Onze vragenlijsten meten verschillende aspecten van de medewerkerstevredenheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

  • Werkdruk 
  • Arbeidsomstandigheden 
  • Werkgeluk
  • Sociale veiligheid
  • De organisatie
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Ontwikkelingsmogelijkheden
  • Samenwerking met collega’s
  • Verloop

Ook is het mogelijk extra vragen toe te voegen aan de enquête.

Alle onderzoeken eenvoudig in te vullen op PC, tablet en smartphone.

Medewerkersonderzoek vragenlijst
Gerichte verbeterpunten

Overzicht in de resultaten

Hoofdrapportage

Na de looptijd van het onderzoek leveren wij een hoofdrapportage. Deze rapportage geeft inzicht in alle resultaten aan de hand van overzichtelijke grafieken en tabellen. 

Geheel naar wens worden resultaten uitgesplitst per locatie, functie en team. Daarnaast worden resultaten vergeleken met een benchmark.

Naast de hoofdrapportage leveren wij een rapportage die geschikt is voor de verspreiding onder medewerkers. Zo worden medewerkers betrokken en wordt er eigenaarschap gecreëerd.

Actiegerichte verbeterpunten

Naast alle scores staan er in de rapportage gerichte verbeterpunten. Op de resultaten voeren wij een data-analyse uit.

Op basis van deze analyse geven we aan waar prioriteiten liggen. Aan de hand van een prioriteitenmatrix wordt gelijk inzichtelijk welke zaken verbetering nodig hebben.  

Dashboard tevredenheidsonderzoek

Online dashboard

Het dashboard geeft al tijdens het onderzoek zicht in de response en resultaten. 

Naast het bekijken van de resultaten is het mogelijk resultaten te filteren of om vergelijkingen te maken tussen verschillende locaties, teams, functies en een benchmark.

Hoe gaan we te werk?

Onze aanpak

Wij maken al onze onderzoeken op maat. Zo sluit het onderzoek altijd precies aan bij uw kinderopvang.

 • Aan de hand van een oriënterend gesprek bekijken we hoe we uw kinderopvang het beste vooruit kunnen helpen.
 • Onze vragenlijsten worden op maat gemaakt, er is ruimte om zelf vragen toe te voegen.
 • Mar-Research stuurt uitnodigingen en herinneringen naar medewerkers om de online vragenlijst in te vullen.
 • Al tijdens het onderzoek zijn alle resultaten te bekijken, te filteren en te vergelijken in het op maat gemaakte dashboard.
 • Onze specialisten gaan aan de slag met de resultaten. Op basis van een data-analyse geven we aan wat er goed gaat en waar verbeterpunten liggen.
 • Na de looptijd van het onderzoek ontvangt u de rapportage waarin de resultaten en aanbevelingen overzichtelijk worden weergegeven.
 • Naast een hoofdrapportage leveren wij een rapportage die geschikt is voor de verspreiding onder medewerkers.

Onderzoek makkelijk gemaakt

Gebruiksvriendelijke tools

Medewerkers kunnen de vragenlijst gemakkelijk online invullen.

Resultaten en response worden overzichtelijk gepresenteerd in het dashboard.

Wij denken graag mee.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een geheel vrijblijvende offerte