Tevredenheid integrale kindcentra

Tevredenheidsonderzoeken IKC

IKC

Tevredenheidsonderzoek IKC

Aan de hand van tevredenheidsonderzoeken onder ouders en medewerkers meten wij de kwaliteit van integrale kindcentra (IKC’s). 

Krijg inzicht in de kwaliteit en tevredenheid onder ouders en medewerkers door middel van onze speciaal voor IKC’s ontworpen vragenlijsten.

Methode

Onze online-vragenlijsten zijn grotendeels generiek, zodat deze aansluiten bij zowel de opvang als het onderwijs.

Resultaten zijn al tijdens het onderzoek te zien in het dashboard. Analyses worden toegelicht in overzichtelijke rapportages.

Passende vragenlijsten

Thema's

Onze vragenlijst richt zich op de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot tevredenheid over IKC’s. Denk bij een MTO aan thema’s als:

  • Werkdruk
  • Sociale veiligheid
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Professionaliteit van de cultuur
  • Autonomie
  • Werkgeluk

En bij ouderonderzoeken:

  • Ontwikkeling van het kind
  • Pedagogisch/didactisch handelen
  • De sfeer
  • Communicatie
  • De organisatie
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de thema’s.
actiepunten, verbeterpunten obv resultaten tevredenheidsonderzoek
medewerkersonderzoek - MTO bespreken resultaten

Werkwijze

We bieden zowel jaarlijkse onderzoeken als losse onderzoeken.

Feedback verzamelen

Selecteer de onderwerpen waarover je feedback wilt verzamelen.

Ouders en medewerkers ontvangen per e-mail een uitnodiging om de online enquête in te vullen. We versturen ook herinneringen voor een optimale respons.

1

Zicht op de voortgang

Monitor de onderzoeksvoortgang in het online dashboard. Hierdoor krijg je real-time inzicht in de respons en voortgang van elk onderzoek, zelfs op klasniveau.

2

Online dashboard

Directe weergave van resultaten via het online dashboard. Filter en vergelijk per locatie, team, leerjaar of klas. Directe vergelijking met nationale normen mogelijk.

Resultaten zijn direct exporteerbaar via het dashboard, beschikbaar op zowel bestuurs- als schoolniveau.

3

Overzichtelijke rapportages

In de rapportage geven we aan welke thema's prioriteit hebben voor verbeteringen, gebaseerd op een grondige analyse.

Vergelijk scores tussen verschillende teams, leerjaren en klassen. Het rapport toont ook benchmarks en scores van voorgaande jaren.

4
Wij denken graag mee.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een geheel vrijblijvende offerte